Varför gör man en fasadrenovering i Göteborg?

En fasadrenovering i Göteborg kan förändra ett hus från gammalt till modernt och från slitet till snyggt. Men en renovering av fasaden kan också skydda huset från allvarliga skador.

Fasaden på ett hus är nog det som ger huset den största identiteten. Att byta fönster, dörrar och takbeläggning kan göra en stor förändring av husets utseende. Men störst förändring får man genom en fasadrenovering i Göteborg, och andra städer. Att byta från träfasad till puts kan göra att huset ser mer gediget och modernt ut och en enkel målning kan förändra hela känslan av huset. Men det är inte alltid som man renoverar fasaden för att göra huset snyggare eller mer modernt. Kanske har fasaden fått skador på grund av till exempel ålder, väder och vind, och behöver renoveras för att inte skadorna ska förvärras eller gå in djupare i huset. Detta kan skapa skador som till och med kan vara omöjliga att reparera utan att börja byta ut stora delar av husets skelett.

Orange byggnad

Hur sköter man om sitt hus?

Det är viktigt att se över fasaden på huset med jämna mellanrum för att kontrollera så inte puts fallit av eller träpanel börjat murkna. En annan viktig del som påverkar fasaden är hängrännorna, så de ska man också se över och rensa ofta. Annars kommer regnvattnet att blöta fasaden i en större utsträckning än om det endast är enstaka regndroppar som når den. Mögel är också viktigt att sanera så fort man upptäcker det eftersom det är svårare att få bort ju mer det får fäste. Om man har en träfasad så ska man återkommande måla den för att inte träet ska bli utsatt för regn och blåst, vilket med tiden får träet att torka eller murkna så att det måste bytas ut.

Vilka fasader finns det?

Fasaden på ett hus är något man kan förändra med tid, tycke och smak. Den vanligaste fasaden är trä och det är ett material som går att sätta stående, liggande, diagonalt och i olika kombinationer. Eller som hela stockar i timmerhus. Puts kan man tillföra på stenhus men det går också att putsa på trähus, efter lite förberedelser. Och puts används också ibland i kombination med trä eller sten. Plåt används på många hus, fast inte så ofta på enfamiljshus. Tegel kan muras eller fästas som ytskikt, och nytt idag är olika typer av underhållsfria skivor och material. Läs mer på denna sajten: https://www.fasadrenoveringgöteborg.se

23 Mar 2020