Hur många invånare bor i Göteborg?

Göteborg är Sveriges näst största stad och räknas som den absoluta pärlan på västkusten. Frågar man en göteborgare så är också västkusten att räkna som Sveriges framsida och visst ligger det mycket i det. Genom att erbjuda Europeiska städer som London, Hamburg och Le Havre en välkomnande famn i form av Nordens största hamn så har Göteborg alltid varit en viktig aktör i svensk handel och industri.

Just industrin är väldigt talande för Göteborg och man har följande större företag i staden; Volvo, SKF, Stena Line, Esab och Hasselbladh AB. Textilnäringen är även det en viktig del av Göteborgs industri och här kan man se att MQ, Lindex och Kappahl samtliga har sina huvudkontor i staden.

Liksom alla industristäder så har Göteborg fått ta steget mot att blir en mer modern stad med fokus på teknologi; något som man skött med den äran. Här finns bland annat Chalmers som räknas som en av Sveriges allra förnämsta skolor och i staden räknas ungefär 61.000 studenter finnas. Dessa 61.000 är en del av Sveriges näst största stad och tillsammans med de andra invånarna i Göteborg så utgör man en total befolkning på ungefär 550.000 personer. Tvåa i Sverige och femma totalt i Norden.

göteborgs stad

Göteborgs befolkning – växer den?

Framtiden för Göteborg då – hur ser den ut och kommer dagens befolkning om 550.000 att bli större? Av allt att döma så är det så. Prognoserna för Göteborg ser väldigt ljusa ut. Man har ett härligt företagsklimat, man har en välkomnande och vacker stad, man har utbildningen – primärt Chalmers och Göteborgs Universitet – och man har även i övrigt flertalet saker som attraherar människor.

Det enda problemet, det delar man med Stockholm: bristen på bostäder. Just detta är en akilleshäl för hela Sverige och där Boverket räknat på att ungefär 440.000 bostäder måste byggas fram till år 2020. Många av dessa bör uppföras i Göteborg – annars finns en risk att den positiva utveckling och trend vi hittills sett stannar av. Som det är nu ser det bra ut; men spadarna måste ner i marken och byggandet måste ta fart på allvar. En ständigt växande befolkning måste också ha någonstans att bo.