Göteborg – är det någon förort som man inte ska flytta till?  

Ingen kan ha missat att det i Göteborg finns en baksida. Titt som tätt så kommer rapporter från media om pågående gängkrig där olika grupper löser sina problem med hjälp av skjutvapen. Något som naturligtvis skapar oro och som gör att vissa delar av staden får ett dåligt rykte. Det går inte att komma ifrån att det finns en stor oro i dessa delar och att folk drar sig från att flytta dit; något som är synd i och med att dessa delar – förorter – sig är väldigt fina.

Det här är – innan vi fortsätter – ett problem för hela samhället och inte bara för Göteborg som stad; liknande – om än inte lika massiva – problem kan mann även se i exempelvis Stockholm, Malmö och Uppsala – och här så kärvs det utbildning, det krävs insatser och det krävs bättre integration. Med detta sagt så tänkte vi peka på några områden och förorter där det varit stökigt i Göteborg – men märk väl; vi gör det utan att peka på vad som ligger bakom och vi säger inte att de som bor i områderna är dåliga människor på något sätt.

Vi konstaterar bara nyktert att det finns problem som måste lösas och att det finns exempel på stadsdelar och förorter där man kanske inte bör rikta blicken mot i första hand om man står inför att flytta till Göteborg.

Biskopsgården – en särskilt utsatt förort i Göteborg

  • Bergsjön
  • Hammarkullen
  • Biskopsgården
  • Gårdsten
  • Hjällbo
  • Lövgärdet

Dessa områden bedöms som särskilt utsatta av Polisen och som samtliga nämndes i en rapport från 2016. En rapport från Polisens nationella operativa avdenlning (NOA). Som särskilt utsatta nämndes 15 stycken områden i Sverige och sex av dessa bedömdes alltså ligga i Göteborg.

radhus