Vad innebär lokalanpassning i Göteborg?

Passar inte lokalerna för verksamheten längre? Funderar ni på att flytta? Ett byggföretag som arbetar med lokalanpassning i Göteborg kan erbjuda en lösning.

Den fastighet som Beatrice köpt för sin verksamhet fyllde inte längre sitt syfte. Plats var inte ett problem. Snarare att de nu hade många försäljare i samma rum. I takt med att nyanställningar gjorts för att möta kundernas behov hade ljudnivån blivit oacceptabel.

Flera anställda hade blivit sjukskrivna på grund av stress då de konstant tappade fokus på sitt arbete. Hon förstod dem och var tacksam att hon själv hade ett kontor att stänga in sig i när hon behövde tänka. Sökningar efter en ny fastighet gav inte mycket. Dessutom trivdes de bra i området och ville undvika allt jobb som skulle till för att flytta verksamheten.

Lyckad lokalanpassning

Beatrice bestämde sig för att ringa till byggfirman hon använt sig av många gånger för att se om de kunde hjälpa. Ingen hade koll på fastigheter i Göteborg som Erik. Samtalet tog dock en helt annan vändning än hon tänkt. Han skulle komma över och se om de kunde göra något med de befintliga lokalerna. Glad för erbjudandet tackade hon ja.

Erik berättade att det blivit vanligt med lokalanpassning i Göteborg. Han såg sig om medan hon svarade på några mail. När Erik kom in på kontoret hade han en plan.

Efter byggföretagets makeover kunde man inte tro att det var samma lokal. Nu fanns arbetskuber som skärmade av ljud- och synintryck. Personalen älskade det, vilket speglade sig i arbetet de utförde.

6 May 2022