Smarta företag satsar på att växa i Göteborg

Smarta företag satsar på att växa i Göteborg. Det ligger någonting i det. De flesta har hört talas om att det är bättre att vara en stor fisk i ett litet akvarium än att vara en liten fisk i ett stort hav. Det finns en sanning i detta som är fullt överförbar till affärsvärlden och som går att jämföra mellan olika städer.

De flesta svenska företag som siktar på att internationell handel ser Stockholm som det givna staden att ha kontor i. Sant är att Stockholm är Sveriges största stad och själva navet för svenska affärer. Lika sant är att konkurrensen i Stockholm, som en följd av detta, är stenhård. Av den anledningen kan det vara en betydligt bättre idé att sikta mot en annan svensk stad och etablera sig i denna. Bemanning i Göteborg är ett bra exempel på en sådan stad.

Lättare att hitta kompetens i Göteborg

Göteborg anses av många vara Sveriges egentliga framsida. Det är enkelt att resa från staden, logistiken är bra och närheten till kontinenten möjliggör tätare affärskontakter. Att etablera sig i Göteborg är av den anledningen väldigt bra. En annan fördel med Göteborg - och även andra svenska städer - jämfört med Stockholm är att man har en bättre möjlighet att som företag både hitta - och behålla - unik kompetens.

Företag i Stockholm vittnar om det motsatta. Kompetensen finns definitivt, men den är svår att behålla inom företaget - konkurrensen gör att andra företag har sina tentakler ute och, så att säga, stjäl folk så fort de nått en viss kompetens, erfarenhet eller genomfört en specifik utbildning. Det sker inte på samma sätt i Göteborg och där har man lättare att hålla en intakt arbetsgrupp i år efter år - något som bygger upp tätare samarbeten och bättre arbetsvägar.

Andra fördelar då och fler anledningar till varför man kan anse att det är smart att som företag satsa på Göteborg? Vi räknar upp några:

  • Lägre hyror: Företag betalar lägre hyror i Göteborg och detta utan att behöva göra avkall på centrala lägen i staden. Ser man till Stockholm så handlar det mycket om devisen - smakar det så kostar det - och det gör att staden ofta blir spretig. Få företag har egentligen råd med de centrala lägena och det gör att man tappar attraktionskraft både hos kunder, affärspartners och investerare. De högre hyrorna kan också sätta käppar i hjulen för viktiga satsningar. Viktigt investeringskapital äts upp enbart för lokalhyra.
  • Lägre hyror - part 2: Den stora elefanten i rummet gällande satsningar i Stockholm handlar om bostäder. Eller bristen på sådana snarare. Det är nästan omöjligt att hyra en bostad och ska man köpa en sådan så handlar det om extrema priser. Exempelvis Spotify har skrivit debattartiklar om att de, som en följd av bostadssituationen har svårt att rekrytera kompetens - i synnerhet utländsk sådan. Jobb är viktigt - men lika viktigt är det sociala livet och bostaden är naturligtvis en stor del av detta. Trivs man inte vid sidan av sitt arbete så är det också svårt att prestera på topp. I Göteborg finns inte en lika extrem situation som i Stockholm. Man har problem - som resten av Sverige - med det är fortfarande ingen omöjlighet att hitta en fin hyresrätt i fina områden. Priserna är heller inte lika höga för bostadsrätter och villor.
  • Digitalisering. Många företag verkar ha glömt bort att vi idag inte behöver den där fasta platsen för arbete. Vi lever i en högteknologisk tid och företag kan spara mycket pengar på att använda sig av de digitala verktyg och lösningar som finns. Behöver alla sitta på samma plats? Nej. Behöver man ha det största kontoret? Nej. Måste man vara verksam i Sveriges största stad? Nej.

    Det går utmärkt att hålla möten över nätet och genom detta spara in pengar på både lokalhyror och resor och det finns ingenting som säger att ett företag idag måste ha, så att säga, en fasad att visa upp; i synnerhet inte på en specifik plats. Om man har sin bas i Göteborg och ser att viktiga kontakter behöver knytas i Stockholm så är det heller inte värre än så att man kan ta ett snabbtåg. I framtiden kommer det här att vara än mer tydligt.

17 May 2020