Ska du starta lokalkonto i Göteborg?

Är det dags att flytta kontoret till Göteborg? Sveriges andra stora stad har flera av de stora och välkända industrierna som en gång i Sverige var landets stolthet, som Volvo, SKF, Esab, Hasselblad med Nordens största hamn och som har närhet ner till England och kontinenten, som Tyskland, Danmark och Polen. Staden är residensstad för hela Västra Götaland, med kyrklig stiftsstad för Göteborgs stift. Att förlägga ett kontor i Sveriges andra stad är en strategisk företagstillväxt.

Vill man växa i fler delar av landet, är Göteborg ett bra val att fortsätta sin tillväxt på. Här finns många andra industriella och potentiella kunder, så många som 165 små industrier som arbetar med icke-metalliska men mineraliska produkter och ett 50-tal mindre företag. Så gott som över 2.000 hantverkare bara i Göteborg, med fåmansföretag. Och så fortsätter det. Vill man växa som företag är detta en bra strategi. Men hur gör man om man vill växa och etablera sig som företag i Göteborg? Här finns det några olika alternativ man kan välja mellan, som vi här går igenom.

1. Växa genom att köpa upp företag

Många företag väljer att köpa företag på den ort, eller i det land som man vill etablera sig inom. På det sättet kommer man över ett företag som redan har etablerade kunder, personal och som har lokal kännedom och redan kanske kan sälja till företag på plats. Fördelarna är den att man helt enkelt bara tar över ett vinnande koncept. Eller så tar man över ett företag som det inte går så bra för, men genomför nödvändiga förändringar och får företaget att blomstra, vilket kräver ett utarbetat affärssinne och insikt i vad som går hem hos andra företagare eller hos kunder.

2. Växa genom att fusionera sig med ett annat företag

Man kan även växa genom att genomföra en fusion med ett annat företag. Då är det ingen som köper upp den andra, utan som företag smälter man in i varandra och ingen av dem blir större eller mindre än den andra. Detta är ett relativt svårt sätt att växa på, då en fusion medför en hel del risker. Antingen lyckas man med fusionen och drar enbart fördelar av sammanslagningarna. Risken är den att något av företagen försvinner och blir uppslukad av den andra som är starkare.

3. Växa genom att etablera ett lokalkontor där

Detta kanske är det naturligaste sättet att växa på. Man sänder dit sin bästa kvinna eller man, som får i uppgift att etablera företaget på den nya marknaden. Det måste vara någon som är erfaren och som kan bygga upp företaget från grunden på det nya stället.

Om du råkar leta företagslokal, fortsätt läsa på: http://www.ledigakontorgoteborg.se.

6 May 2018