Rättslig hjälp för den som utsatts för våldtäkt i Göteborg

Det finns många jurister som brinner för att hjälpa brottsutsatta. För den som blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg så finns det rättslig hjälp att få.

Den som blivit utsatt för våldtäkt eller annat sexuellt brott har fått genomlida ett integritetskränkande brott. Många gånger kan det vara svårt som brottsoffer att be om hjälp. Det kan finnas oro för vad andra kommer att tänka eller oro över att inte bli trodd. Denna text vill informera om att det faktiskt finns hjälp att få.

Om ett brott har skett är det bra att snabbt söka hjälp för att säkra eventuella spår från den som begått gärningen. Men även om det gått en längre tid sedan brottet skedde är det viktigt att anmäla. Det finns många som står på offrets sida. Sjukvård, kvinnojour, kriscentrum för män och jurister finns för att stötta i dessa situationer.

Våldtäktsoffer får hjälp från målsägandebiträde

Det är inte ovanligt att brottsoffret känner skuld efter att blivit utsatt för ett brott. Men det är viktigt att poängtera att det aldrig är den som blivit utsatt som bär skulden. Det är också bra att känna till att brott som på straffskalan kan leda till fängelse ger brottsoffret rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att kostnaden för den rättsliga hjälpen bekostas av staten.

Målsägandebiträdet representerar den som blivit utsatt under hela rättsprocessen. Det är alltså inte bara i domstolen som stödet finns. Utan även under polisförhör och under förundersökningen. Stödet är till för underlätta processen för den som blivit drabbad. Om du eller någon i din omgivning har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg kan det vara bra att anlita rättslig hjälp. Skaffa dig rättslig hjälp här: våldtäktgöteborg.se 

30 Jun 2022