Prisvärda målare i Göteborg

Man kan i dagsläget se hur en kraftig ökning av jobb med olika byggnationer, reparationer och renoveringar har skett i Sverige och detta är något som främst går att förklara av det faktum att man numera kan använda sig av rot-avdraget vid dessa projekt. Det vill säga – man kan tack vare rot-avdraget anlita olika hantverkare – målare, snickare, rörmokare, takläggare och exempelvis en elektriker – och få dessa att utöva sitt yrkeskunnande till halva priset. Detta i och med att man drar av det beloppet på sin deklaration och därefter får detta tillbaka på sin skatt. En statlig skattesubvention som verkligen har gjort att väldigt många svenskar plötsligt ansett sig ha råd att anlita hantverkare och yrkesmän för att förverkliga de drömmar de haft inom sina egna hus. Ökningen har skett över hela landet och gäller alla områden som vi nämnde ovan.

Rot-avdraget är möjligt att använda om maximalt 50.000 kr/år och per person och har utöver att det gjort det billigare för privatpersoner att renovera också fört med sig en annan fördel och detta i form av att det nästan helt har tagit bort de svarta jobb som tidigare var väldigt vanligt förekommande i branschen. Skulle en privatperson i Göteborg för några år sedan måla om sitt hus och anlita en målare – ja, då låg det förmodligen i bådas intresse att göra detta svart och utan statens vetskap. Numera så tjänar varken privatpersonen i Göteborg eller den målare han anlitat på att jobbet genomförs utan att statskassan får ett bidrag och detta är naturligtvis otroligt glädjande.

En annan positiv effekt av rot-avdraget är att i och med att efterfrågan gällande olika hantverkare ökat så har också deras omsättning ökat och gjort det möjligt för företag att anställa fler människor och därmed också minska arbetslösheten. Dessutom kan man – framförallt i större städer, Göteborg, Malmö och Stockholm – se att denna efterfrågan gjort att många nya företag startat och att det därigenom också uppkommit en högre konkurrenssituation – en konkurrenssituation som ligger till kostnadsmässig gagn för kunderna.

Menas med detta; ska en privatperson i Göteborg ha hjälp av en målare så kontaktar han så många som möjligt, han jämför offerter och ställer erbjudanden mot varandra fram till dess att det bästa priset visat sig. En målare (eller elektriker, snickare, rörmokare eller takläggare) kostar således inte så mycket i Göteborg även om man bortser från den frikostiga skattesubventionen vid namn Rot.

Undvik fuskjobb av en målare i Göteborg

Det som dock visat sig är att flertalet nyetablerade företag tyvärr inte håller måttet och som inte levererar en godkänd slutprodukt; ett faktum som försvårar för personer i exempelvis Göteborg och som i och med detta riskerar att råka ut för rena fuskjobbet. Här kan en egen undersökning vara den enda egentliga lösningen. Att som privatperson vara aktiv och ringa tidigare kunder till denne målare i Göteborg, att se över bokföringen och bokslut samt be om certifikat och yrkesbevis är en bra grund att stå på för att slippa bli lurad.

Man kan för all del få till stånd ett bra pris för exempelvis en målare i Göteborg, en snickare i Malmö eller en rörmokare i Stockholm – men för ett bra jobb så krävs det lite eget arbete innan man skriver på kontraktet.

Här finns en målerifirma i Göteborg som vi kan rekommendera: www.målaregöteborg.biz.

11 May 2017