Passersystem i Göteborg innebär flexibilitet och säkerhet

Passersystem i Göteborg är metallnyckelns död i större sammanhang. Är ni en familj med hus kanske nyckeln får leva. Men annars är passersystem den nya modellen.

I alla sammanhang där fler än en bara några få – varav alla känner varandra – har tillgång till utrymmen är passersystem en vettig lösning. För en familj som bor i ett hus är några nycklar lätta att hålla reda på. Och dessutom är de kostnadseffektiva.

Men även där svider det ordentligt om någon skulle tappa en nyckel med risk att den hamnar hos någon med avsikt att bryta sig in. Med ett passersystem riskerar man aldrig att någons access till lokalerna kommer på avvägar. Använder man sig av passerkort eller magnetbrickor kan man alltid avprogrammera dessa centralt så att de inte längre går att använda.

Passersystem erbjuder otrolig flexibilitet

När man bara hade nycklar av metall att tillgå var man tvungen att bygga komplicerade nyckelsystem med huvudnycklar i olika nivåer. Vissa nycklar kunde bara öppna några få dörrar, medan andra kunde öppna fler. Problemet med det upplägget var att om någon nyckel kom på avvägar kunde hela system få bytas ut – mot enorma kostnader.

Med passersystem i Göteborg har man bara förlorat ett kort eller en bricka. Vid förlust kan denna helt enkelt plockas ur systemet och slutar då att fungera. Så länge förlusten anmäls snabbt är det ingen skada skedd. Bortsett från några tior i produktionskostnad. Flexibiliteten i ett passersystem är dessutom mycket större än vad nyckelsystem någonsin kunde göras. Läs mer om passersystem på denna webbsida: passersystemgöteborg.se

28 Apr 2022