OVK i Göteborg – en lagstadgad besiktning

OVK är en besiktning som måste ske med några års mellanrum. Hur långt mellanrummet är beror på lokalen i Göteborg. Hur den är byggd och hur den används.

Vid en OVK-besiktning förs det ett protokoll. Detta ska sedan skickas vidare in till stadsbyggnadskontoret för att arkiveras som en allmän handling. Det betyder att alla lätt kan se vad det står i handlingen. Enda kruxet är att du som vill läsa igenom handlingarna måste kontakta stadens byggnadskontor först.

Skulle en genomförd OVK-besiktning i Göteborg inte bli godkänd kan det uppstå en del problem. Det händer att byggnadsnämnden kräver att du som ägare till byggnaden ser till att bristerna åtgärdas och gärna ska det åtgärdas direkt på momangen. I möjligaste mån.

Lite om hur en OVK besiktning i Göteborg kan gå till

En OVK-besiktning i Göteborg innebär att en för ändamålet utbildad besiktningsman kommer till fastigheten och gör en del kontroller. Det viktigaste uppdraget är att se till att ventilationen fungerar som den ska. Det handlar om hela ventilationssystemet. En besiktning görs inte bara hur som helst utan enligt de bestämmelser som råder.

Det kan vara lite olika beroende på när ventilationssystemet togs i bruk. De regler som gällde då är de som även ska gälla nu. En annan kontroll kan vara om det skett några förändringar i systemet. Kanske har man låtit bygga ut eller förändrat ventilationen till det bättre. För den som underlåtit att göra en OVK-besiktning kommer ett åläggande från en myndighet att göra det.

10 Jun 2022