Magasinering är perfekt vid en flytt

En flytt innebär en hel del planering kring det logistiska. Dels så handlar det om det självklara - du ska packa, du ska bära och du ska transportera alla dina saker från punkt A till punkt B. Efter det så ska du även planera in en flyttstädning. I logistiken ligger även adressändring, flyttanmälan samt uppsägning av olika abonnemang och så vidare.

Även andra faktorer spelar in. Ska du flytta från en mindre bostad till en större, ska du flytta från en större till en mindre och ska din flytt ske inom samma stad eller till en annan? Är flytten i fråga att anse som permanent eller handlar det om en kortare period? Vid det senare - hur löser du i så fall problemet med alla dina möbler och allt annat som du samlat på dig genom åren? Ett bra tips vid det senare exemplet - samt även vid en flytt från större till mindre bostäder - är att använda sig av magasinering.

Magasinering är en bransch som växer rejält och det är främst någonting som syns i våra större svenska städer - Malmö. Stockholm och Göteborg. Anledningen till detta är enkel: magasinering behövs och fyller en stor funktion.

Ska du flytta från Stockholm till Göteborg?

En flytt från Stockholm till Göteborg innebär ett stort steg. Kanske sker flytten som en följd av ett jobberbjudande, kanske sker den tack vare kärleken - oavsett vilken anledning så kan en så pass långväga flytt innebära viss hemlängtan. Du kan, kort och gott, ångra sig. kanske är bostaden i Göteborg mindre än den du hade i Stockholm - kanske är den redan möblerad, eller också har din pojk- eller flickvän redan en massa möbler.

Här kommer magasinering som en perfekt lösning. Du väljer själv under hur lång tid din magasinering ska ske och du kan välja att avsluta den när som helst. priset varierar lite beroende på vilket företag du väljer - samt hur mycket du ska magasinera.

I många fall kan det löna sig att skriva längre avtal på en gång. Vet du med dig att du ska bo i Göteborg i ett halvår - minst - så kan du skriva avtal för magasinering under sex månader till ett bättre pris än att månadsvis förlänga. Som ett förslag.

Säker magasinering i Stockholm

Den stora frågan är naturligtvis om det är säkert att välja den här lösningen? Det är det, men återigen - välj rätt företag. Du ska primärt se till att det finns god ventilation, uppvärmda lokaler samt att det finns larm, stängsel och gärna regelbunden övervakning av säkerhetsbolag. Finns detta så kommer vare sig dina saker bli stulna eller skadade som en följd av att miljön är sämre än den borde vara.

Kolla även upp vad som gäller rent försäkringsmässigt. Om en brand skulle inträffa eller om någon annan typ av olycka skulle inträffa - vem står för kostnaden då? På det stora hela så är magasinering säkert.

11 May 2018