Lokalanpassning förvandlar oanvändbara lokaler i Göteborg

Lokalanpassning öppnar möjligheter för fastighetsägare i Göteborg som står med tomma, oanvändbara lokaler. Du kan göra om en liten skrubb till en vinstmaskin.

I en stor och mäktig stad som Göteborg har du inte råd att låta ytor i din fastighet stå outnyttjade. Att ta tillvara även minsta skrymsle kan innebära extra inkomster till exempelvis en BRF eller ett fastighetsbolag. Men det är ju inte bara att hyra ut en liten skrubb i sitt nuvarande skick. Självklart måste lokalen anpassas för att matcha marknaden.

Ta kontakt med en firma som utför lokalanpassning om du har tillgång till tomma lokaler som borde kunna gå att hyra ut om de fixades till lite. En entreprenör som är van att arbeta med just lokalanpassning kan se möjligheter du själv inte riktigt trodde på. Här gäller det nämligen att tänka kreativt.

Därför ska du ta hjälp med lokalanpassning i Göteborg

Du behöver också få hjälp med att tänka på saker som tillgänglighet och säkerhet när du gör om lokaler i din fastighet för ny verksamhet. Det är många parametrar som spelar in när du ska hyra ut en lokal, och vissa av dem är till och med reglerade i fastighetslagen.

Men du behöver inte ha koll på alla lagar och förordningar själv. Du ska också be om offerter för planering och utförandet av renoveringarna som krävs för lokalanpassningen. Räkna på om det kommer vara värt att göra. (Hett tips: det kommer det sannolikt. Det går att tjäna grova pengar på att hyra ut lokaler i Göteborg.) Läs på om fler fördelar med lokalanpassning på denna hemsida: www.lokalanpassninggöteborg.nu

9 May 2022