Få hjälp med familjerättsfrågor i Göteborg

För dig som bor i Göteborg och behöver hjälp med frågor inom familjerätt finns flera vägar att gå för att få hjälp. Framförallt handlar det om problemets storlek men även till viss del frågans karaktär. Allmän information från Göteborg Stad På Göteborg.se kan man navigera sig fram till Familj-Familjerätt där information finns kring dessa frågor. Man har kategoriserat informationen under:

  • Fastställa faderskap
  • Separation
  • Umgängesstöd
  • Adoption
  • Särskillt förordnad vårdnadshavare
  • Samarbetsavtal
  • Vårdnad, boende, umgänge

Informationen som finns på sidan är allmän och vänder sig till alla som bor i Göteborg. Första steget vid olika åsikter inom familjerätt kan exempelvis vara att be om ett samarbetssamtal. Ett samtal där man får hjälp att hitta en väg framåt så att det inte behöver bli en juridisk process.

Här går det även att läsa vad som gäller om parterna är ense eller oense gällande vården av barnen och vad Familjerättsbyrån kan hjälpa till med inom dessa frågor.

Juristen

Det finns ett stort utbud av jurister i Göteborg även om inte alla har specialitet just mot familjerätt. Många erbjuder en kortare gratis konsultation där man ger råd om hur personen bör gå vidare. I annat fall kan en timme bokas där man går igenom fallet tydligare. En jurist kan aldrig lova resultatet men kan i alla fall ge råd om det är värt att driva ett ärende eller inte.

Är det en vårdnadstvist är det fördelaktigt att vända sig till en jurist väl insatt i detta område. Detta i likhet med att man alltid bör välja en jurist som är insatt i de områden som man behöver hjälp med.

Lawline

Lawline är webbtjänst som ger gratis juridisk rådgivning. Även om de inte kan sätta sig in i varje enskilt fall så svarar de på allmänna frågor och försöker göra detta utifrån en kontext. Man kan skicka in frågor hit men man bör inte förvänta sig att svaren publiceras snabbt efteråt. Då kan det istället vara mer givande att använda sökfunktionen och se andra frågor inom familjerätt och vilken lösning som LawLine gett.

LawLine kostar inget och svaren som ges skrivs av jurister. Det kan vara en bra start även om varje fall är unikt och inte kan jämföras exakt.

Börja med att läsa på Göteborg.se och hitta den gratis hjälp som finns inom kommunen. Detta exempelvis med samarbetssamtal och liknande lösningar. Hittar ni ingen lösning kan du diskutera frågan med en jurist. Kommer parterna inte överens kommer det avgöras i domstol.

Du hittar mer information om familjerätt på denna sida: https://familjerättgöteborg.se

12 Jul 2019