En lättare bilförsäljning

Har det blivit dags att byta ut bilen? Skjuter du upp det hela för att det känns jobbigt? Tänk att kunna hoppa över hela säljprocessen och bara snabbt få in pengarna på ditt konto istället.

En bilförsäljning brukar omfatta flera olika steg innan man skriver på säljkontraktet. Bland annat behövs det en annonsering som övergår i spekulationer samtidigt som man måste ge möjlighet till provkörningar. Efter allt detta, om den rätta köparen infinner sig, ska en hel bunt dokumentation omvandlas till ett kontrakt. Den här processen kan vara ganska svår om man inte har någon erfarenhet. Där kommer bilförmedlingen väl till hands. En bilförmedling kan ses som ett bra sätt att göra en bättre bilaffär på. Vissa förmedlare jobbar på kommission, vilket betyder att bilägaren anlitar bilförmedlaren som en mellanhand. Andra företag föredrar att köpa bilen, ställa ut den i egna hallar och sköta hela säljprocessen som dess nya ägare. Oavsett vilken förmedling som man väljer så hoppar man över allt besvär med försäljningen, något som i de flesta fall sparar en massa tid.

Vad erbjuder en bilförmedlare?

Vad erbjuder egentligen en bilförmedlare? Frågan är enkel att svara på då de flesta står för liknande, om inte samma, tjänster. Förmedlaren börjar sitt arbete med att värdera bilen i dess nuvarande skick. En korrekt beskrivning av bilen samt värdesättning följer. Om man som bilägare är nöjd av siffran på pappret kan man gå vidare till antingen en försäljning till själva förmedlaren eller en överenskommelse för försäljning mot kommission. Om bilen fortfarande är leasad brukar bilförmedlaren lösa lånen så att ägarbytet sker direkt. Jobbas det med kommission brukar förmedlaren hjälpa till så leasingen eller lånet täcks av den nya ägaren. Alla provkörningar och förhandlingar med spekulanter sköts av bilförmedlaren. Samma gäller all dokumentation som till exempel kontrakt.

Mer pengar för bilen

Det finns en oskriven regel eller ett tankesätt att man kan få mindre betalt om man väljer att sälja bilen till en bilhandlare. Sånt behöver inte vara fallet. Inte alltid i varje fall. Har man inte tid att sköta hela säljprocessen är det alltid smartast att välja en bilhandlare istället. Ytterligare en positiv faktor är att förmedlaren redan har färdiga kanaler att marknadsföra bilen på vilket kan leda till ett bättre pris, bara man har tålamod. Allt ligger i värderingen av bilen. Känner man som ägare att den är värdesatt på ett rimligt sätt av bilhandlaren finns det ingen orsak att känna sig lurad utan bara underlättad.

11 Mar 2020